Karta przekazania odpadów – dlaczego taka ważna?

Przed przystąpieniem do usuwania odpadów z własnych zakładów pracy musimy przestrzegać kilku ważnych procedur. Aby usługa przebiegała prawidłowo musimy przede wszystkim posiadać pewien dokument. Zanim zdecydujesz się na wywóz gruzu Poznań musisz posiadać kartę przekazania odpadów.

Co daje karta przekazanie odpadów?

Według ustawy o odpadach obowiązek posiadania oraz wypełnienia karty leży po osobie, która chce zdecydować się na wywóz odpadów Gdynia samodzielne lub z pomocą wyspecjalizowanej firmy komunalnej czy transportowej. Zwykle obowiązek leży po firmach oraz zakładach pracy. Osoby fizyczne nie mają obowiązku wypełniania karty. Dokument dotyczący przekazania odpadów nie jest zamiennikiem prowadzenia ewidencji. Jest oddzielnym dokumentem. Pełni rolę potwierdzającą. Dzięki podanej karcie możemy w razie różnych trudności mieć papier, który określi drogę transportową dla odpadów. Warto dodać, że dokument jest sporządzany w 3 egzemplarzach dla: odbiorcy, zlecającego oraz podmiotu transportującego.

Kto jest zobowiązany do posiadania karty?

Na posiadanie karty na wywóz gruzu Warszawa muszą się zdecydować właściciele zakładów produkcyjnych. Nie ważne jest ilość odpadów czy jego rodzaj karta posiadania musi być bezwarunkowo podpisana. Samo posiadanie karty to jednak nie wszystko. Czasem zakłady muszą mierzyć się z innymi procedurami oraz dokumentacją. Wszystko to zależy od danego odpadów. Wszelkie wątpliwości prawne reguluje ustawa oraz inne akty prawne. Dlatego po specjalistą wiedzę warto sięgnąć po akty prawne.

Co zawiera karta przekazania odpadów?

Karta składa się z kilkunastu prostych rubryk. Nie jest skomplikowana, a jej wypełnienie zajmie Ci max. 15 minut. Możesz ją spokojnie wypełnić jeszcze przed wywózką Twoich śmieci. Karta na samej górze musi zawierać dane od 3 podmiotów: zlecającego, firmy transportującej oraz odbiorcy Twoich śmieci. Zwykle w podanych rubrykach zamieszcza się: pełną nazwę firmy, adres oraz REGON.

Kolejne dotyczą bezpośrednio samego odpadu. Na początek wymagane jest podanie miejsca odbioru odpadu. Może ono być różne od siedziby przedsiębiorstwa po plac budowy. W kolejnych kolumnach odznaczamy rodzaj procesu przetwarzania oraz chęć otrzymania potwierdzenia przeprowadzonej utylizacji. Poniżej dokumentu skupiamy się na danie przekazania odpadu, podajemy numer rejestracyjny naczepy albo samochodu ciężarowego, kod i klasyfikację odpadów, a także podajemy wagę naszych odpadów. Na końcu jest popis.