Chemia w akwarium

Bardzo często popełniany błąd początkujących akwarystów, polega na wpuszczaniu do akwarium ryb zaraz po założeniu zbiornika. Brak potrzebnych do procesów azotowych bakterii nitryfikacyjnych powoduje, że ilość trujących związków błyskawicznie rośnie i może dojść do śmierci obsady. Proces dojrzewania i stabilizacji prowadzący do usuwania szkodliwych związków w nowym akwarium trwa kilka do kilkunastu tygodni. Najlepszym sposobem na kontrole prawidłowości przebiegu cyklu azotowego jest korzystanie z testów, które pozwolą sprawdzić poziom amoniaku, azotanów, azotynów i pH wody.

Stabilne środowisko w akwarium

Przemiany zachodzące w zbiorniku są określane jako cykl biologiczny, proces nitryfikacji lub syndrom nowego zbiornika. Wszystkie te nazwy odwołują się do jednego zjawiska zwanego cykl azotowy. Poznanie procesów i przebieg tego cyklu i jest niezbędny dla utrzymania zbiornika w dobrym stanie.
W cyklu azotowym w akwarium rozwijają się korzystne i potrzebne bakterie które pomagają w usuwaniu amoniaku i przekształcenie do azotynów a następnie do azotanów, które są nieszkodliwe dla ryb.

Etapy cyklu azotowego

Wraz z odchodami ryb, niezjedzonym pokarmem i resztkami roślin do wody wydziela się amoniak. Zalegające resztki i odchody gniją i zamieniają się w NH4 (amon) i NH3 (amoniak). O ile ten pierwszy nie jest szkodliwy, to amoniak jest trucizną. To, jakie związki powstaną w akwarium, zależy od pH wody. Jeśli pH jest zasadowe, powstanie amon. W środowisku kwaśnym dojdzie do powstania amoniaku.
Na początku rozpoczyna się rozwój beztlenowych bakterii Nitrosomonas, które utleniają amoniak. Filtr mechaniczny ma za zadanie oczyszczanie wody z cząstek stałych, a dodatkowo stanowi on siedlisko dla bakterii rozkładających amoniak. Produktem ubocznym rozkładu amoniaku są azotyny, których też musimy się pozbyć.
W kolejnym etapie bakterie Nitrobacter, które zamieniają
azotyny w azotany. Te stają się szkodliwe dopiero wtedy, gdy jest ich za dużo. Ilość azotanów regulujemy częstą podmianą wody w akwarium. Bakterie Nitrobacter pojawiają się w zbiorniku samoczynnie. Jak już ustabilizujemy środowisko w akwarium, to przy regularnej podmianie wody i odpowiedniej obsadzie nic nie powinno się stać. Warto do filtra mechanicznego dołożyć dodatkowo ceramiczny filtr, który stanowi świetne miejsca dla rozwoju potrzebnych bakterii.